• +38 (0352) 40-46-00, +380673506255
  • info@tntc.te.ua

Консультації з правових питань

Надаємо наступні види послуг:

1. Усні консультації (в т.ч. - в "телефонному режимі").

2. Усні консультації з правових питань та законодавства для працівників Замовника.

3. Письмові консультації (в т.ч. - у вигляді електронних пштових повідомлень).

4. Підготовка та проведення тематичних корпоративів , семінарів, конференцій та навчань з правових питань.

5. Юридичний супровід і забузпечення процедури створення та ліквідації юридичних осіб, в тому числі - суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності).

6. Юридичний супровід процедури створення (в тому числі - державної реєстрації) юридичної особи та її ліквідації (в тому числі внаслідок реорганізації).

7. Юридичний супровід процедури державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

8. Юридичний супровід організації та проведення засідань органів управління суб'єкта господарювання.

9. Підготовка управлінських документів (рішень, протоколів), пов'язаних з діяльністю замовника.

10. Правовий супровід та участь у підготовці організаційно-розпорядчих документів та актів регулятивного характеру.

11. Правовий супровід та участь у підготовці локальних нормативних актів: положення, інструкції, правила внутріщнього трудового розпорядку, посадові інструкції, та інші документи, необхідні для внутрішньої організації та забезпечення діяльності замовника.

12. Організація та забезпечення проведення договірної роботи.

13. Юридичний супровід зовнішньоекономічної діяльності. Консультування щодо умов та порядку впровадження ЗЕД. Інформаційно - консультативна підтримка здійснення зовнішньоекономічних операцій.

14. Комплексна оцінка об'єктів інвестування (в т.ч. господарської діяльності). Визначення правового статусу об'єктів інвестування. Аналіз та характеристика правового стану об'єктів інвестування. Підготовка висновків та пропозицій щодо правових шляхів та перспектив роботи з певним об'єктом інвестування.

15. Претензійно - позовна робота: інформаційно - консультативна підтримка здійснення претензійно - позовної роботи. Підготовка претензій, вимог, листів та інших документів, що пов'язані з досудовим врегулюванням спорів. Підготовка позовних заяв, відзивів, заперечень на позови, апеляційних та касаційних скарг, а також інших документів, що пов'язані з веденням справ в суді.

16. Правовий супровід та участь у підготовці документів пов'язаних з діяльністю Замовника (листи, заяви, клопотання, запити, скарги). Правовий супровід підготовки документів пов'язаних з діяльністю Замовника. Участь у підготовці документів пов'язаних з діяльністю Замовника. Підготовка документів пов'язаних з діяльністю Замовника.

17. Представництво і захист прав та інтересів замовника: в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, в органах влади іноземних держав, в судах загальної юрисдикції, в адміністративних судах, в госпордарських судах, в міжнародних судових та правоохоронних інстанціях, представництво замовника у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за її межами.

18. Юридичний супровід процедури стягнення заборгованості на підставі виконавчих документів. Інформаційно - консультативна підтримка. Самостійне проведення стягнення заборгованості на підставі виконавчих документів.

19. Правовий аудит діяльності суб'єкта господарювання. Оцінка стану кадрової роботи. Оцінка стану договірної роботи. Оцінка стану претензійно - позовної роботи. Оцінка стану роботи з проблемною заборгованістю. Надання висновків за резульататми правового аудиту.